LK 133
Trzebinia – Krzeszowice

Trzebinia – Krzeszowice

Nazwa kontraktu: Realizacja robót budowlanych w ramach Przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133)

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Wykonawca: Budimex SA

Wartość Kontraktu: 259 595 449,00 zł netto

Zakres realizowany przez Budimex Kolejnictwo SA: Regulacja torów i rozjazdów:  Stacja Krzeszowice