Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Budimex Kolejnictwo S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225/2020 pod poz. 63833 opublikowane zostało czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Treść wezwania:

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji

Zarząd Budimex Kolejnictwo S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.