Dla akcjonariuszy
Struktura akcjonariatu

Kapitał: 63.000.000 zł wpłacony w całości

Ilość akcji: 280.000 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda

Dane jedynego akcjonariusza:

Budimex Spółka Akcyjna, Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, KRS 0000001764