LCS KUTNO
Turzynów – Koło

Turzynów – Koło

Nazwa kontraktu: Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań

 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Wykonawca: konsorcjum konsorcjum Budimeksu SA (partner konsorcjum z udziałem 33%), ZUE SA, spółki Grupy Strabag (Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft)

Wartość Kontraktu: 163 684 073,47zł netto

Zakres realizowany przez Budimex Kolejnictwo SA:

Regulacja torów i rozjazdów: odcinek Żychlin-Barłogi km:  149+100 – 172+000 (z wyłączeniem Stacji Kłodawa)