LK4 – CMK
Stacja Idzikowice

Stacja Idzikowice

Nazwa kontraktu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap lI

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Wykonawca: Budimex SA

Wartość Kontraktu: 106 031 139,00 zł netto

Zakres realizowany przez Budimex Kolejnictwo SA:  Regulacja torów i rozjazdów:  Stacja Idzikowice