LK7 LOT A
Otwock – Pilawa

Otwock – Pilawa

Nazwa kontraktu: Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa -Dorohusk na odcinku Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, odcinek Otwock-Lublin w km 26,050-175,850 część A

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Wykonawca: Budimex Budownictwo Sp.z o.o.

Wartość Kontraktu: 334 643 693,02 zł netto

Zakres realizowany przez Budimex Kolejnictwo : Regulacja torów i rozjazdów:  Stacja Otwock, Stacja Celestynów, Stacja Pilawa