LK7 LOT B
Pilawa – Dęblin

Pilawa – Dęblin

Nazwa kontraktu: Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050 – 175,850 / Część B

 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Wykonawca konsorcjum: Lider Mostostal Kraków SA (77.5%) PKP ENERGETYKA S.A., SCHWEERBAU GMBH&CO.KG BRANCH OFFICE POLAND

Wartość Kontraktu: 507 720 754,55 zł netto

Zakres realizowany przez Budimex Kolejnictwo S.A. : Regulacja torów i rozjazdów:  odcinek Garwolin – Dęblin 120 km toru, 106 nowych rozjazdów