LK7 LOT C
Dęblin – Nałęczów

Dęblin – Nałęczów

Nazwa kontraktu: LOT C1 Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin) w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”

 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Generalny wykonawca: Budimex S.A.

Wartość Kontraktu: 616 417 320,26 zł netto

Zakres realizowany przez Budimex Kolejnictwo:

Regulacja torów i rozjazdów: 107,283 do km 146,320 + Stacja Zarzeka, Stacja Puławy Azoty,  Stacja Puławy, Stacja Nałęczów